Jak rozliczyć korepetycje [PORADNIK DLA KOREPETYTORA]

Udzielanie korepetycji z całym przekonaniem stanowi źródło przychodu, w zależności od tego, na jaką skalę można przyporządkować to w następujący sposób:

1. korepetycje udzielane regularnie i zarobkowo – działalność gospodarcza,

2. korepetycje udzielane na małą skalę – działalność nierejestrowana,

3. korepetycje udzielane okazjonalnie – działalność wykonywana osobiście.

Ad. 1 Zgodnie z przepisami dana działalność, aby mogła być uznana za działalność gospodarczą, powinna być wykonywana we własnym imieniu oraz prowadzona w sposób:

  • zorganizowany
  • zarobkowy
  • ciągły.

Przy spełnieniu powyższych warunków, należy zarejestrować działalność w CEIDG.

Podpowiedź: Kod PKD właściwy dla tego rodzaju działalności: 85.59 „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Przy zakładaniu firmy mamy możliwość wyboru jednej z trzech form opodatkowania:

  1. Ryczałt – w przypadku korepetycji 8.5% podatku
  2. Skala podatkowa – próg podatku 12% do 120 000 zł, powyżej 32%,
  3. Podatek liniowy 19% (forma najbardziej opłacalna przy wysokich przychodach)

Ad. 2 Przy spełnieniu warunków uznania działalności za działalność gospodarczą, ale przy przychodzie miesięcznym nieprzekraczającym w roku 2023 kwoty 1745 zł (od 1 lipca będzie to kwota 1800 zł) – limit 50% minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli w danym miesiącu przekroczymy wyżej wymienioną kwotę, musimy w ciągu 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą- przychody osiągnięte do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG uznawane są za przychody z działalności nierejestrowanej.

Ważne! Jeżeli osiągnięty przychód powyżej 50% minimalnego wynagrodzenia ma charakter incydentalny, nie rodzi obowiązku zakładania działalności.

Ad. 3 Najbardziej powszechną formą udzielania korepetycji jest działalność wykonywana osobiście- rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście zostały wymienione w art. 13 ustawy o PIT. Wśród nich znajduje się właśnie działalność oświatowa, naukowa.

Istotne jest to, aby udzielane korepetycje były lekcjami ustalanymi wg potrzeb ucznia- nie wg ustalonego wcześniej harmonogramu, planu tylko np. z lekcji na lekcję.

Osiągnięte przychody zalicza się wtedy do przychodów z innych źródeł, podatek rozlicza się zgodnie z przepisami dotyczącymi skali podatkowej, a zaliczki podatku odprowadza się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychodu.

Zasadniczo każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzi sprzedaż usług na rzecz osób prywatnych, ale udzielając korepetycji, można korzystać ze:

  • zwolnienia ze względu na obrót – do 20 000 zł
  • zwolnienia ze względu na przedmiot– świadczenie usług edukacyjnych jest wprost zwolnione z ewidencji kasowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących)

Pozostaje jeszcze kwestia rozliczenia podatku VAT- w zależności od skali działalności, udzielanie korepetycji może korzystać ze zwolnień przewidzianych w ustawie o VAT:


działalność gospodarczadziałalność nierejestrowanadziałalność wykonywana osobiście
zwolnienie podmiotowe – obroty nieprzekraczające
200 000 zł
TAKTAK – nie można przekroczyć minimalnej, więc nie osiągnie się też limitu 200 000 złNależy ocenić czy zakres prac wchodzących do umowy cywilnoprawnej pokrywa się z profilem działalności gospodarczej. Dodatkowo, jeżeli zleceniobiorca nie ponosi ryzyka ekonomicznego i nie odpowiada za efekty zlecenia wobec osób trzecich, należy uznać, że taka umowa nie podlega pod podatek VAT
zwolnienie przedmiotowe – art.43 ust. 1 ustawy o VATzwolnienie przysługuje tylko w przypadku: pkt 28 – usługi nauczania języków obcych 

Opracowanie Sylwia Żuk, Biuro Rachunkowe SKARABEUSZ

Kontakt: biuro.sylwiazuk@gmail.com

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.